thanhly247.vn tuyển đối tác tham gia hệ thống cơ sở thu mua hàng thanh lý tại 63 tỉnh thành phố
>> Xem chi tiết <<

Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ giữa đối tác – khách hàng/ người dùng và 247G và/ hoặc đối tác -khách hàng/ người dùng thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa khi truy cập vào website http://247G.vn được quy định cụ thể với các điều khoản như sau:

Điều 1: Chấp nhận Điều khoản thỏa thuận về sử dụng sản phẩm, dịch vụ

 • Chào mừng bạn đến với 247G. Trang website này được điều hành bởi 247G. Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện và Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang website này. Website 247G.com và dịch vụ trên website là thuộc sở hữu của 247G. Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ được mô tả trên website đồng nghĩa bạn đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa thuận sử dụng này.
 • Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản của thỏa thuận này mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng công khai trên website của 247G.
 • Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục truy cập website của chúng tôi và sử dụng dịch vụ sau khi Thỏa thuận sử dụng được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản thỏa thuận đã được cập nhật.
 • Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực áp dụng và được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.
Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng

Điều 2: Giải thích từ ngữ

 • “247G”, “Chúng tôi”: Công Ty Cổ Phần 247G Việt Nam.
 • “Bạn”, “ Đối tác”, “Khách hàng”: Là người truy cập trên trang website này và/hoặc mua bán, sử dụng hợp pháp các dịch vụ do 247G cung cấp.
 • Dịch vụ của 247G là những dịch vụ được ghi trên website này.

Điều 3: Các hành vi cấm thực hiện khi truy cập website hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ

 • Bạn sử dụng vào bất kì mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.
 • Bạn gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm, hoặc có nội dung đe dọa, kích động, vu khống, lừa dối, gây thù hằn, chia rẽ đoàn kết, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân hay tổ chức, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm.
 • Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức vi phạm pháp luật; hoặc có các hành vi xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc xâm phạm bí mật kinh doanh, xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.
 • Bạn có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các trang web, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với chúng tôi.
 • Bạn mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ cán bộ nhân viên của 247G, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác.
 • Bạn vi phạm các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

 • Với tư cách là khách hàng, bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên mua, bán sản phẩm dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Bạn phải có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định để tham gia giao kết hợp đồng với 247G. Bạn cam kết không phải là người mất hay bị hạn chế hành vi dân sự, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của 247G. Bạn tư chịu trách nhiệm cho các cam kết của mình.
 • Bạn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Trong trường hợp nhận được yêu cầu xác minh thông tin của 247G, bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác.
 • Nếu khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, Bạn và nhân viên được uỷ quyền có trách nhiệm bảo mật thông tin mật khẩu và tài khoản, cùng chịu trách nhiệm đối với các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.
 • Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho 247G về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật và (b) bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. 247G không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

Điều 5: Quy định về thanh toán

 • Khi đăng giao dịch mua hbans hàng hóa, bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây 247G.com/huong-dan-phuong-thuc-thanh-toan
 • 247G không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn đã không tuân thủ đầy đủ quy định và hướng dẫn thanh toán này.

Điều 6: Quy định về bổ sung, điều chỉnh thông tin khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

 • Việc điều chỉnh thông tin khách hàng sẽ được thực hiện trong vòng 24h kể từ thời điểm 247G nhận được thông tin yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh thông tin gửi về hòm thư điện tử [email protected] hoặc bằng phương thức khác. 247G không thể và sẽ không chịu trách nhiệm, cũng như bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

Điều 7: Hỗ trợ khách hàng

 • Thông báo yêu cầu hỗ trợ cho 247G thông qua tổng đài 1900 0366 hoặc điện thoại  0913560868 – 0913560868 hoặc Email [email protected] để được hỗ trợ.

Điều 8: Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

 • Trong mọi trường hợp, 247G không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang web chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng dịch vụ, Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.
 • Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn (nếu có).
 • Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác).

Điều 9: Bảo mật thông tin khách hàng

247G tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Chính sách bảo mật thông tin được nêu rõ tại http://247G.vn/chinh-sach-bao-mat-thong-tin

Hotline